Systemisches Institut Wien

Tréning

A tréning egy tervszerü folyamat, mely az egyéni és csoportos teljesítménképesség emelését és stabilizálását segíti elö. Magában foglalja különbözö tevékenységek és viselkedésformák megtanulását, gyakorlását és kitapasztalását, valamint ahhoz fontos elméletek és modellek kifejtését.

Mi ezen a téren az úgy nevezett "soft skills" trénigjével foglalkozunk, mint kommunikáció, konfliktusok, tárgyalások és megbeszélések alakítása, egyéni bánásmódok sztresszel, váltózásokkal és határokkal, emócionális és szociális kompetencia, vezetöi magatartás, csapatképzés, problémák megoldása, kreativ gondolkodás, idöbeosztás, stb.

Különös hangsúlyt fektetünk a tréningben megtanultak átvitelére a mindennapi tevékenységbe.